ESP8266 ติดต่อ water flow sensor เพื่อวัดการอัตราการไหลของน้ำ หรือ ของเหลว

ESP8266 ติดต่อ water flow sensor เพื่อวัดการอัตราการไหล […]

บังคับแขนหุ่นยนต์แบบเสมือน

จริงๆเจ้าเรื่องนี้มันก็เกิดมานานแล้ว แต่ผมว่าบางคนก็อาจ […]