อีกหน่อยเราจะเห็นมันในงานต่างๆในชีวิตประจำวันอย่างจริงจัง…

หากจะกล่าวถึงวงการอากาศยานไร้นักบินตอนนี้ต้องบอกว่ามันก […]